پنجشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

 

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1397-1398دانشگاه نيشابور

    1. انتخاب واحد تحت web         از          1397/6/10       لغايت 1397/6/20

   روز اول ورودي هاي 1394 و ماقبل

   روز دوم ورودي هاي 1395 و ماقبل

  روز سوم ورودي هاي 1396 و كليه ورودي ها

   2.آغاز سال تحصيلي               1397/6/24

   3. حذف و اضافه                     1397/7/7           لغايت1397/7/9

  4.حذف تكدرس                      1397/7/10          لغايت 1397/9/28

  5.ارزيابي دروس                      1397/10/1           لغايت1397/10/7

  6.آخرین مهلت حذف نیمسال         1397/9/28

  7.پايان كلاس ها                     1397/10/14

  8.امتحانات                            1397/10/15      لغايت 1397/10/27

مهلت دفاع از پایان نامه/رساله 1397/11/29-----مهلت ارائه نمره معرفی به استاد نیمسال دوم  1398/1/31

توجه :آخرین مهلت ارائه نمره درس معرفی به استاد برای دانشجویانی که ترم تابستانی 1397-1396 را دارند 1397/9/1می باشد.

ü      در روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي امتحان برگزار نمي شود

ü      انتخاب واحد خارج از موعد مقرر (ویژه) مشمول جریمه نقدی خواهد بودو اینامکان فقط تا یک فهته پس از حذف و اضافه خواهد بود

ü      انتخاب واحد حضوري تحت هيچ شرايطي وجود ندارد و در صورت عدم انتخاب واحد در بازه ذكر شده دانشجو منصرف از تحصيل شناخته مي شود.      

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه